Fabiana Franco psykolog

Psykolog & Partner

fabiana-franco-psykolog-solapsykologene

Jeg er utdannet psykolog fra Universidade de São Paulo (Brasil). I 2003 flyttet jeg til Barcelona. Der tok jeg en Mastergrad i Analytisk Psykologi (Universitat Ramón Llull), samt etterutdanning i parterapi (Universitat de Girona) og påfølgende videreutdanning i sexologi (Universitat de Barcelona). For tiden gjennomfører jeg en 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (fullføres sommeren 2024). Utover ovennevnte kompetanse er jeg også sertifisert i Circle of Security Parenting (COS-P), Traumatic Incident Reduction (TIR) og som kursholder i Flexid (et kurskonsept for personer med krysskulturell oppvekst).

Jeg har mange års erfaring både fra offentlig psykisk helsevern og fra privat praksis. Jeg har en bred behandlingserfaring med individualterapi, parterapi, sexologisk rådgivning, foreldreveiledning og som foredragsholder.

Det kan være både krevende og utfordrende å gå inn i en terapeutisk prosess og derfor ønsker jeg å tilby et samtalerom preget av respekt, forståelse, varm, trygghet og empati. Jeg er opptatt av å relatere meg til deg og vise ordentlig interesse i situasjonen du befinner deg i.

Jeg har tro på at terapi er et møtepunkt mellom to mennesker med et felles mål. Gjennom aktivt samarbeid og benyttelse av ulike metoder kan vi sammen utforske ditt sanne “jeg” så du kan bli bedre kjent med deg selv og oppnå en bredere forståelse av «hvorfor skjer dette med meg?».

Mitt menneskesyn tar utgangspunkt i at alle er verdifulle, unike og har evne og rett til å finne sin egen vei. Alle har potensiale for konstruktiv forandring og personlig utvikling mot et fullverdig liv.

Jeg har erfaring med behandling av plager som, angst, depresjon, utbrenthet, stresshåndtering, selvskading, samlivsvansker, relasjonsvansker, ensomhet, selvbildeproblematikk, trauma, livskrise, eksistensielle tema, identitetsutfordringer, vansker knyttet til det å vokse opp som krysskulturelle (individuell og i parforhold), seksuelle vansker (nedsatt lyst, orgasmeproblemer, ereksjonsproblemer, tidlig utløsning, osv.) og utfordringer relatert med å være foreldre.

fabiana-franco-psykolog-solapsykologene