PSYKIATERE Stavanger

sola-psykologene-stavanger-psykiater-stavanger

PETROS DROSOS

Psykiater og Partner

petros-droso-solapsykologene

Jeg er utdannet lege (cand.med) fra Universitetet i Patras, Hellas. Jeg har gjennomført turnustjeneste og spesialisering i psykiatri ved Stavanger Universitetssjukehus. I flere år har jeg jobbet i offentlig psykisk helsevern og har fortsatt min hovedstilling som overlege på Sandnes DPS. Videre har jeg erfaring innenfor akuttpsykiatri, alderspsykiatri samt erfaring med utredning, behandling og oppfølging av en rekke psykiske lidelser, slik som angsttilstander, depresjon, bipolar lidelse, psykoser m.m. Mitt prinsipp er «minst mulig medisiner», og jeg er opptatt av at det gjøres en grundig vurdering av den aktuelle psykiske lidelsen før forskrivning av resept.

Jeg er utdannet innenfor kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, og er  godkjent veileder i kognitiv terapi.  Leger, psykologer og fagpersoner fra andre yrkesgrupper som utdanner seg til å bli terapeuter i kognitiv terapi, kan få veiledning hos meg.

Jeg tilbyr også undervisning i forskjellige emner innenfor psykiatri, blant annet om kognitiv terapi, psykofarmakologi, schizofreni og behandlingsretningslinjer, psykisk helsevernlov, suicidalitet m.m.

petros-droso-solapsykologene

Theodora Apostolaki

Psykiater

Theodora-Apostolaki-solapyskologene-psykiater-

Jeg er utdannet lege (cand. med) fra Universitet Federico II i Napoli, Italia og utførte min turnustjeneste samt spesialisering i psykiatri på Stavanger Universitetssjukehus.

Jeg har jobbet på forskjellige sengeposter og Poliklinikk i Psykiatrisk Divisjon, SUS, både som lege i spesialisering og som overlege, og jeg har opparbeidet en bred erfaring innenfor akuttpsykiatri og allmennpsykiatri med utredning og behandling av alle typer psykiske lidelser. Jeg driver med utredning av psykiske lidelser og spesielt utredning og medisinering for ADHD, samt behandling for angst og depresjon.

Psykoterapi ligger også innenfor mine interesser og jeg er utdannet kognitiv terapeut.

Theodora-Apostolaki-solapyskologene-psykiater-