SMITTEVERN OG TILGJENGELIGE TJENESTER

Solapsykologene åpner kontorene igjen for terapi i lokalene mandag 20.04.20.

Vi må fremdeles ivareta smittevernsregler for å ivareta hverandre. Kom gjerne presis til time og unngå å vente i nærheten av andre. Vi oppfordrer til å vaske hender både før og etter konsultasjonen. Lokalene vil bli vasket hyppig. Vi setter opp stolene i terapirommet med 1-2 meter avstand til hverandre.

Ved ønske og behov for videoterapi for deg som er i isolasjon/karantene/risikogruppe vennligst avtal dette med din psykolog i forkant av timen, så har vi åpent for denne løsningen. Du identifiserer deg med BankID før videosamtalen starter. Du trenger ikke laste ned noe program, trenger ikke registrere deg, og du skal ikke benytte en funksjon slik som “legg til som venn”. Du får tilsendt en link på sms/epost og du åpner denne i din vanlige nettleser. Løsningen kan brukes både på smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

Generelt oppfordrer vi til videoterapi. Vi justerer våre smitteverntiltak etterhvert som Folkehelseinstituttet (FHI) oppdaterer bransjestandard.

Bestilling av time gjøres via online booking – klikk her

Velkommen til oss!

OM OSS

Vi er psykologer som tilbyr tjenester som individualterapi, parterapi, familieterapi og foreldreveiledning.

Mange som kommer hit, bærer på vanskelige indre konflikter og trenger hjelp til å sortere og finne en vei gjennom det vanskelige. Vi ønsker at hver og en skal bli møtt med åpenhet, forståelse, aksept og faglighet, slik at du kan kjenne deg trygg på å utforske det som du kommer med. Gjennom samtaleterapi kan man oppnå å få det bedre med seg selv og sammen med andre.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for time. Vi er alle medlemmer i Norsk Psykologforening.

psykolog-sola-psykologene-sola-soltunvegen

TJENESTER & PRISER

PSYKOLOG

Individualterapi

Alle behandlere tilbyr individualterapi og har bred erfaring med ulike problemstillinger. Vi har imidlertid ulike spesialiteter og noen forskjeller i faglig forankring.

Felles for oss er at vi alle jobber såkalt integrativt, hvor vi benytter flere metoder i samme sak. Vi tilpasser tilnærming i samarbeid med deg. I første time kartlegger vi problemet du kommer med, etablerer hva som skal være målet og hvordan det felles prosjektet skal se ut.

Noen av metodene som benyttes er mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, humanistisk terapi, psykodynamisk terapi og intensiv kortidspsykodynamisk terapi (ISTDP).

Les terapeutenes individuelle profiler for utdypende informasjon om faglig forankring.

Du kan selv velge varighet på individualtimen, enten 45 minutt eller 90 minutt.

1150,- / 45 minutter         

1300,- / 45 minutter (ettermiddag/helg)

1950,- / 90 minutter

2100,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Parterapi

Alle par har sine utfordringer og det er vanlig at det oppstår konflikter. Noen ganger kan konfliktene bli fastlåste og vanskelige å komme ut av.

Det kan da være hjelpsomt å snakke med en objektiv part for å få hjelp til å komme videre. Begge parter vil få anledning til å sette ord på sine opplevelser. Mange trenger hjelp til å tydeliggjøre sine behov og klargjøre hva man trenger for å få det bedre. I en parterapi vil man få økt forståelse for hva det er som opprettholder problemene og hjelp til å se hvordan konfliktdansen kan brytes.

Terapeuten kan legge til rette for en konstruktiv samtale hvor nye emosjonelle erfaringer kan oppstå og en ny historie om den andre kan komme til syne.

Du kan selv velge varighet på parterapitimen, enten 75 minutt eller 90 minutt.

2250,- / 75 minutter

2400,- / 75 minutter (ettermiddag/helg)

2450,- / 90 minutter

2650,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Familiesamtale

I en familiesamtale kan dere søke løsninger på problemer som du har sammen med dem som er viktigst for deg. I en familie påvirkes vi gjensidig av hverandre og mange vansker oppstår i samspillet.

I terapi kan man få hjelp til å forstå familiemedlemmene sine bedre og utforske dynamikker som opprettholder vanskene. Alle stemmer er viktige og skal bli hørt. Noen oppsøker familieterapi i sårbare livsoverganger. Noen ønsker samtaler for eksempel i forbindelse med at et familiemedlem er rammet av langvarig sykdom eller at det er rusmisbruk i familien. Andre oppsøker familieterapi i forbindelse med dødsfall og sorgbearbeiding, skilsmisse eller søskenkonflikt.

Familiesamtaler kan, dersom partene aktivt engasjerer seg, styrke familien som enhet.

2450,- / 90 minutter

2650,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Foreldreveiledning

Samspillet mellom foreldre og barn kan by på utfordringer. Veiledning kan da være nyttig for å håndtere utfordringene på en god måte.

I foreldreveiledning tar vi ofte utgangspunkt i følelser; hvordan forstå dem, regulere og håndtere dem i møte med barna. Vi vet at barn som får hjelp til å identifisere følelsene, og som får hjelp til å uttrykke dem og forstå dem, vil ha mer styrke til å håndtere livet senere.

Du kan bestille denne tjenesten enten som individualterapi eller som parterapi.

Seksualterapi

I sexologi er man opptatt av å ta hensyn til den enkelte gjennom et psykologisk helhetlig perspektiv. Seksuell problematikk er i mange tilfeller et uttrykk for vansker som man ikke får formidlet på en mer direkte måte.

Det er viktig å lytte til de ulike symptomene for så å prøve å løse opp i underliggende psykologiske knuter. Terapeuten kan hjelpe deg å forstå ditt seksuelle problem på en ny måte, og slik kan du finne nye løsninger på det du strever med.

Du kan bestille denne tjenesten enten som individualterapi eller som parterapi.

Terapeut som tilbyr dette: Fabiana Franco

UTREDNING

Noen klienter har spørsmål eller mistanke om konkrete diagnoser og ønsker å utredes for dette.

Eksempler på diagnoser kan være ADHD, bipolar lidelse eller personlighetsforstyrrelser. Selve utredningen består av individualsamtaler med klienten hvor kliniske utredningsverktøy benyttes (som oftest spørreskjema). I noen tilfeller vil det være aktuelt å innhente informasjon fra pårørende.

Avslutningsvis gjøres etterarbeid hvor resultatene sammenfattes i en rapport. Vi har kompetanse på utredning av psykiske lidelser slik som angst, depresjon, ADHD, ruslidelser og personlighetsforstyrrelser.

Individualtimer (ref. prisliste) + 4750,- for etterarbeid og ferdigstillelse av rapport.

Psykologer som tilbyr dette: Camilla Melin

Telefonkonsultasjon

375,- per påbegynte 15 min

Skriftlig arbeid

Skriftlige uttalelser, rapporter og lignende, faktureres 790,- per påbegynte 30 min.

Prisliste revidert 01.05.2020

Psykiater

Individualterapi

1300,- / 45 minutter

Vurdering av medikamenter

600,- (ca 20-25 min).

Skriftlig arbeid / Telefonkonsultasjon

Ved utarbeiding av f.eks. erklæringer og resepter samt telefonkonsultasjoner. Faktureres 300,- pr påbegynte 15 min.

Even in the chaos-
Don’t forget to kiss.

-Tess Guinery

PSYKOLOGENE

camilla melin

Psykologspesialist

camilla-melin-psykolog-bw-profile

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og ved Bond University i Australia, og ble spesialist i klinisk voksenpsykologi i november 2019. Jeg har i nyere tid tatt en tilleggsutdanning ved Institutt for Mentalisering. Jeg har 15 års erfaring innen psykisk helsevern for voksne samt erfaring fra kommunalt arbeid med barn og ungdom. Jeg har kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser som for eksempel angst og depressive tilstander, ADHD, personlighetsforstyrrelser samt rus- og avhengighetsproblemer. Jeg er sertifisert kursleder i Bufferkurs for par. Jeg har også erfaring med foreldreveiledning og har COS-sertifisering.

Livet kan by på utfordringer som påvirker hvordan du har det med deg selv og andre. Jeg liker å skape en trygg plass til mennesker hvor vi kan utforske den indre verden sammen. I terapi kan man sortere tanker og få økt forståelse for sine reaksjoner og kroppslige symptomer. Jeg er opptatt av psykodynamisk teori, som blant annet handler om å utforske hvordan mennesker har en tendens til å repetere mønster fra barndom i voksen alder. I mitt terapeutiske arbeid benytter jeg en kombinasjon av perspektiver og metoder for å tilpasse behandlingen til den enkelte.

camilla-melin-psykolog-bw-profile

fabiana franco

- ute i permisjon, tilbake januar 2021 -

Psykolog

fabiana-franco-psykolog-solapsykologene

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Sao Paulo (Brasil). Min faglige nysgjerrighet på relasjoner innenfor ulike kulturelle kontekster, gjorde at jeg flyttet til Barcelona i 2003. Der tok jeg en mastergrad i analytisk psykologi samt videreutdannelse i parterapi og seksualterapi.

I Barcelona jobbet jeg med individualterapi, veiledning og gruppeterapi med både voksne, barn og ungdom i 10 år. I 2014 flyttet jeg til Norge og har arbeidet som psykolog både i offentlig psykisk helsevern (Familiesenteret) og de siste fire årene i privatpraksis.

Jeg har en bred behandlingserfaring med voksne, barn og ungdom både individuelt og i gruppe. Samtidig jobber jeg med parterapi, seksualterapi og foreldreveiledning (COS sertifisert i 2019). Min flerkulturelle bakgrunn bidrar til at jeg kan veilede deg fra ulike perspektiver.

fabiana-franco-psykolog-solapsykologene

SUNNIVA OLIVIA RØRVIK

Psykolog

sunniva-olivia-rørvik-psykolog-solapsykologene

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Jeg har erfaring fra privatpraksis, bedriftshelsetjeneste samt flere års arbeid i spesialisthelsetjenesten innen rus- og avhengighetsproblematikk.

Jeg ønsker å tilby et samtalerom preget av aksept, varme, aktivt samarbeid og trygghet.  Som terapeut har jeg tro på at det kan være nyttig å identifisere hvilke forsvarsmekanismer som hindrer oss i å få kontakt med følelser. Mange opplever at symptomer avtar og livskvaliteten øker når man blir mer kjent med og mer aksepterende ovenfor disse underliggende følelsene. I en terapiprosess kan man oppnå å forstå mer av egne mønstre og barrierer, få hjelp til å bryte dem og bli mer tilfreds i eget liv. Jeg er også opptatt av å understøtte prosesser som hjelper den enkelte til en mer vennlig dialog med seg selv. Jeg har erfaring med behandling av plager som depresjon, angst, psykosomatiske symptomer, indre uro, avhengighet, selvbildeproblematikk, relasjonsvansker, samlivsvansker og stresshåndtering.

Jeg er videreutdannet i ISTDP, som er en intensiv korttids psykodynamisk metode. Denne metoden er egnet i behandlingen av et bredt spekter av psykiske vansker. Jeg har en særskilt interesse for psykodynamisk teori og har en videreutdanning i mentaliseringsbasert gruppeterapi. Jeg er sertifisert parkursholder ved Modum bad og i Buffer-kurs for par. Jeg er for tiden under spesialisering i klinisk voksenpsykologi ved Institutt for Aktiv Psykoterapi. I det kliniske arbeidet er jeg opptatt av å benytte ulike metoder og tilpasse terapeutisk tilnærming til den enkelte klient.

sunniva-olivia-rørvik-psykolog-solapsykologene

psykiater

PETROS DROSOS

Psykiater

petros-droso-solapsykologene

Jeg er utdannet lege (cand.med) fra Universitetet i Patras, Hellas. Jeg har gjennomført turnustjeneste og spesialisering i psykiatri ved Stavanger Universitetssjukehus. I flere år har jeg jobbet i offentlig psykisk helsevern og har fortsatt min hovedstilling som overlege på Sandnes DPS. Videre har jeg erfaring innenfor akuttpsykiatri, alderspsykiatri samt erfaring med utredning, behandling og oppfølging av en rekke psykiske lidelser, slik som angsttilstander, depresjon, bipolar lidelse, psykoser m.m. Mitt prinsipp er «minst mulig medisiner», og jeg er opptatt av at det gjøres en grundig vurdering av den aktuelle psykiske lidelsen før forskrivning av resept.

Jeg er utdannet innenfor kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, og er  godkjent veileder i kognitiv terapi.  Leger, psykologer og fagpersoner fra andre yrkesgrupper som utdanner seg til å bli terapeuter i kognitiv terapi, kan få veiledning hos meg.

Jeg tilbyr også undervisning i forskjellige emner innenfor psykiatri, blant annet om kognitiv terapi, psykofarmakologi, schizofreni og behandlingsretningslinjer, psykisk helsevernlov, suicidalitet m.m.

Se psykiater-drosos.com for mer informasjon.

petros-droso-solapsykologene

VANLIGE SPØRSMÅL

Bruk vår online booking eller ta direkte kontakt med ønsket behandler for timeavtale. Du må være over 18 år for å bestille time. Dersom du er yngre, må foresatte bestille for deg.

Nei, vi har kort ventetid og du kan bestille time uten å måtte ha henvisning via din fastlege.

Solapsykologene tilbyr også psykologkonsultasjoner over video. Vi benytter videoprogrammet Confrere.

Programmet er ende-til-ende-kryptert.

Det betyr at ingen kan se hva som skjer inne i samtalen. Du identifiserer deg med BankID før videosamtalen starter. Med Confrere trenger du ikke laste ned noe program, trenger ikke registrere deg, og du skal ikke benytte en funksjon slik som “legg til som venn”. Du får tilsendt en link på sms/epost og du åpner denne i din vanlige nettleser. Løsningen kan brukes både på smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

Det blir stadig mer populært med psykologtimer over nett, og forskning viser at e-terapi gir like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

Når du er fremme ved Soltunveien 1 på Sola, er vi godt skiltet både utenfor bygget og opp til 2. etasje. Her finner du et rolig og koselig venterom hvor du kan sitte frem til vi kommer og henter deg. På dagtid kan du benytte inngangen ved SR-bank på framsiden av bygget. Dersom du har time etter kl 16:00 benytter du inngangen på baksiden av bygget.

Etter at du har vært til behandling, mottar du en sms med en link til betalingsordning hvor du kan utføre betalingen med både Vipps eller bankkort. Dersom du ikke betaler innen 48 timer, vil det automatisk bli sendt ut en faktura via e-post.

Se også link: Hvordan betale med MediPay

Du kan også betale på betalingsterminalen hos oss like etter timen.

Vi jobber alle som helprivate psykologer og har ikke statlig refusjonsordning. Det vil si at du ikke får behandlingen dekket via ditt frikort. Dersom du har helseforsikring via arbeidsstedet ditt, er det imidlertid stor sannsynlighet for at du kan få behandlingsperioden hos oss dekket.

Timen må avbestilles senest 24 timer før oppsatt time. Avbestilling etter dette vil bli belastet i sin helhet uansett årsak.

Mange som kommer har ikke alvorlige psykiske vansker, men strever med noe i livet sitt knyttet til for eksempel en vanskelig livshendelse, samlivsproblemer eller selvbilde. Noen ønsker også hjelp til å komme seg gjennom en vanskelig fase eller overgang i livet og ønsker en aktiv samtalepartner til støtte og veiledning.

Psykologer er lovpålagt taushetsplikt. I noen situasjoner har vi likevel opplysningsplikt. Du finner mer informasjon om dette i Helsepersonelloven.

Grunnutdanningen er ulik. En psykolog har en 6-årig psykologutdanning mens en psykiater har en 6-årig legeutdanning og en videreutdanning i psykiatri. Kun psykiateren kan foreskrive medisiner og sykemelde.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med alle behandlerne pr mail, sms eller telefon for det du ellers måtte lure på. Vi svarer deg så snart vi har anledning.

Bruk vår online booking eller ta direkte kontakt med ønsket behandler for timeavtale. Du må være over 18 år for å bestille time. Dersom du er yngre, må foresatte bestille for deg.

Nei, vi har kort ventetid og du kan bestille time uten å måtte ha henvisning via din fastlege.

Solapsykologene tilbyr også psykologkonsultasjoner over video. Vi benytter videoprogrammet Confrere.

Programmet er ende-til-ende-kryptert.

Det betyr at ingen kan se hva som skjer inne i samtalen. Du identifiserer deg med BankID før videosamtalen starter. Med Confrere trenger du ikke laste ned noe program, trenger ikke registrere deg, og du skal ikke benytte en funksjon slik som “legg til som venn”. Du får tilsendt en link på sms/epost og du åpner denne i din vanlige nettleser. Løsningen kan brukes både på smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

Det blir stadig mer populært med psykologtimer over nett, og forskning viser at e-terapi gir like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

Når du er fremme ved Soltunveien 1 på Sola, er vi godt skiltet både utenfor bygget og opp til 2. etasje. Her finner du et rolig og koselig venterom hvor du kan sitte frem til vi kommer og henter deg. På dagtid kan du benytte inngangen ved SR-bank på framsiden av bygget. Dersom du har time etter kl 16:00 benytter du inngangen på baksiden av bygget.

Etter at du har vært til behandling, mottar du en sms med en link til betalingsordning hvor du kan utføre betalingen med både Vipps eller bankkort. Dersom du ikke betaler innen 48 timer, vil det automatisk bli sendt ut en faktura via e-post.

Se også link: Hvordan betale med MediPay

Du kan også betale på betalingsterminalen hos oss like etter timen.

Vi jobber alle som helprivate psykologer og har ikke statlig refusjonsordning. Det vil si at du ikke får behandlingen dekket via ditt frikort. Dersom du har helseforsikring via arbeidsstedet ditt, er det imidlertid stor sannsynlighet for at du kan få behandlingsperioden hos oss dekket.

Timen må avbestilles senest 24 timer før oppsatt time. Avbestilling etter dette vil bli belastet i sin helhet uansett årsak.

Mange som kommer har ikke alvorlige psykiske vansker, men strever med noe i livet sitt knyttet til for eksempel en vanskelig livshendelse, samlivsproblemer eller selvbilde. Noen ønsker også hjelp til å komme seg gjennom en vanskelig fase eller overgang i livet og ønsker en aktiv samtalepartner til støtte og veiledning.

Psykologer er lovpålagt taushetsplikt. I noen situasjoner har vi likevel opplysningsplikt. Du finner mer informasjon om dette i Helsepersonelloven.

Grunnutdanningen er ulik. En psykolog har en 6-årig psykologutdanning mens en psykiater har en 6-årig legeutdanning og en videreutdanning i psykiatri. Kun psykiateren kan foreskrive medisiner og sykemelde.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med alle behandlerne pr mail, sms eller telefon for det du ellers måtte lure på. Vi svarer deg så snart vi har anledning.

KONTAKT

KONTAKTSKJEMA

Daring greatly means the courage
To be vulnerable
It means to show up and be seen
To ask for what you need
To talk about how you’re feeling
To have the hard conversations

-Brene Brown