SMITTEVERN OG TILGJENGELIGE TJENESTER

11 januar 2021

Vi ønsker å ivareta din helse og sikkerhet og bidra til redusert smitte i samfunnet. Grunnet økt smittespredning i distriktet vil vi minne om muligheten for online og oppfordre til bruk av videokonsultasjon dersom du har rammer til det hjemme.

Du mottar da en link noen minutter før timen og kan enkelt logge deg inn med BankID på enten mobil, nettbrett eller pc. Ordningen er helt trygg og enkel.

Gi gjerne beskjed dersom du ønsker å prøve onlineløsningen. Vi har god erfaring med effektiv og trygg nettbasert løsning for online timer. Mange oppgir å være veldig fornøyd med det i etterkant.

Minner også om betydningen av å sprite/vaske hendene før og etter timen, samt utebli fra oppmøte dersom forkjølelsessymptomer. Onlineløsningen er da et godt alternativ.

Hold god avstand på venterommet. Vi vasker lokalene hyppig.

Ta vare.

 


Beste hilsen,

Oss i Solapsykologene

 

Bestilling av time gjøres via online booking – klikk her

OM OSS

Vi er psykologer som tilbyr tjenester som individualterapi, parterapi, familieterapi og foreldreveiledning.

Mange som kommer hit, bærer på vanskelige indre konflikter og trenger hjelp til å sortere og finne en vei gjennom det vanskelige. Vi ønsker at hver og en skal bli møtt med åpenhet, forståelse, aksept og faglighet, slik at du kan kjenne deg trygg på å utforske det som du kommer med. Gjennom samtaleterapi kan man oppnå å få det bedre med seg selv og sammen med andre.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for time. Vi er alle medlemmer i Norsk Psykologforening.

psykolog-sola-psykologene-sola-soltunvegen

TJENESTER & PRISER

PSYKOLOG

Individualterapi

Alle behandlere tilbyr individualterapi og har bred erfaring med ulike problemstillinger. Vi har imidlertid ulike spesialiteter og noen forskjeller i faglig forankring.

Felles for oss er at vi alle jobber såkalt integrativt, hvor vi benytter flere metoder i samme sak. Vi tilpasser tilnærming i samarbeid med deg. I første time kartlegger vi problemet du kommer med, etablerer hva som skal være målet og hvordan det felles prosjektet skal se ut.

Noen av metodene som benyttes er mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, humanistisk terapi, psykodynamisk terapi og intensiv kortidspsykodynamisk terapi (ISTDP).

Les terapeutenes individuelle profiler for utdypende informasjon om faglig forankring.

Du kan selv velge varighet på individualtimen, enten 45 minutt eller 90 minutt.

1230,- / 45 minutter         

1380,- / 45 minutter (ettermiddag/helg)

2030,- / 90 minutter

2180,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Parterapi

Alle par har sine utfordringer og det er vanlig at det oppstår konflikter. Noen ganger kan konfliktene bli fastlåste og vanskelige å komme ut av.

Det kan da være hjelpsomt å snakke med en objektiv part for å få hjelp til å komme videre. Begge parter vil få anledning til å sette ord på sine opplevelser. Mange trenger hjelp til å tydeliggjøre sine behov og klargjøre hva man trenger for å få det bedre. I en parterapi vil man få økt forståelse for hva det er som opprettholder problemene og hjelp til å se hvordan konfliktdansen kan brytes.

Terapeuten kan legge til rette for en konstruktiv samtale hvor nye emosjonelle erfaringer kan oppstå og en ny historie om den andre kan komme til syne.

Du kan selv velge varighet på parterapitimen, enten 75 minutt eller 90 minutt.

2300,- / 75 minutter

2450,- / 75 minutter (ettermiddag/helg)

2500,- / 90 minutter

2700,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Familiesamtale

I en familiesamtale kan dere søke løsninger på problemer som du har sammen med dem som er viktigst for deg. I en familie påvirkes vi gjensidig av hverandre og mange vansker oppstår i samspillet.

I terapi kan man få hjelp til å forstå familiemedlemmene sine bedre og utforske dynamikker som opprettholder vanskene. Alle stemmer er viktige og skal bli hørt. Noen oppsøker familieterapi i sårbare livsoverganger. Noen ønsker samtaler for eksempel i forbindelse med at et familiemedlem er rammet av langvarig sykdom eller at det er rusmisbruk i familien. Andre oppsøker familieterapi i forbindelse med dødsfall og sorgbearbeiding, skilsmisse eller søskenkonflikt.

Familiesamtaler kan, dersom partene aktivt engasjerer seg, styrke familien som enhet.

2500,- / 90 minutter

2700,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Foreldreveiledning

Samspillet mellom foreldre og barn kan by på utfordringer. Veiledning kan da være nyttig for å håndtere utfordringene på en god måte.

I foreldreveiledning tar vi ofte utgangspunkt i følelser; hvordan forstå dem, regulere og håndtere dem i møte med barna. Vi vet at barn som får hjelp til å identifisere følelsene, og som får hjelp til å uttrykke dem og forstå dem, vil ha mer styrke til å håndtere livet senere.

Du kan bestille denne tjenesten enten som individualterapi eller som parterapi.

Seksualterapi

I sexologi er man opptatt av å ta hensyn til den enkelte gjennom et psykologisk helhetlig perspektiv. Seksuell problematikk er i mange tilfeller et uttrykk for vansker som man ikke får formidlet på en mer direkte måte.

Det er viktig å lytte til de ulike symptomene for så å prøve å løse opp i underliggende psykologiske knuter. Terapeuten kan hjelpe deg å forstå ditt seksuelle problem på en ny måte, og slik kan du finne nye løsninger på det du strever med.

Du kan bestille denne tjenesten enten som individualterapi eller som parterapi.

Terapeut som tilbyr dette: Fabiana Franco

UTREDNING

Noen klienter har spørsmål eller mistanke om konkrete diagnoser og ønsker å utredes for dette.

Eksempler på diagnoser kan være ADHD, bipolar lidelse eller personlighetsforstyrrelser. Selve utredningen består av individualsamtaler med klienten hvor kliniske utredningsverktøy benyttes (som oftest spørreskjema). I noen tilfeller vil det være aktuelt å innhente informasjon fra pårørende.

Avslutningsvis gjøres etterarbeid hvor resultatene sammenfattes i en rapport. Vi har kompetanse på utredning av psykiske lidelser slik som angst, depresjon, ADHD, ruslidelser og personlighetsforstyrrelser.

Individualtimer (ref. prisliste) + 5500,- for etterarbeid og ferdigstillelse av rapport.

Psykologer som tilbyr dette: Camilla Melin og Peter Strassegger.

Telefonkonsultasjon

425,- per påbegynte 15 min

Skriftlig arbeid

Skriftlige uttalelser, rapporter og lignende, faktureres 840,- per påbegynte 30 min.

Prisliste revidert 01.05.2021

Psykiater

Individualterapi

1300,- /45 minutter

2200,- /90 minutter

Vurdering av medikamenter

600,- (ca 20-25 min).

Skriftlig arbeid / Telefonkonsultasjon

Ved utarbeiding av f.eks. erklæringer og resepter samt telefonkonsultasjoner. Faktureres 300,- pr påbegynte 15 min.

Even in the chaos-
Don’t forget to kiss.

-Tess Guinery

PSYKOLOGENE

camilla melin

Psykologspesialist

camilla-melin-psykolog-bw-profile

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og ved Bond University i Australia, og ble spesialist i klinisk voksenpsykologi i november 2019. Jeg har i nyere tid tatt en tilleggsutdanning ved Institutt for Mentalisering. Jeg har 15 års erfaring innen psykisk helsevern for voksne samt erfaring fra kommunalt arbeid med barn og ungdom. Jeg har kompetanse innen utredning og behandling av psykiske lidelser som for eksempel angst og depressive tilstander, ADHD, personlighetsforstyrrelser samt rus- og avhengighetsproblemer. Jeg er sertifisert kursleder i Bufferkurs for par. Jeg har også erfaring med foreldreveiledning og har COS-sertifisering.

Livet kan by på utfordringer som påvirker hvordan du har det med deg selv og andre. Jeg liker å skape en trygg plass til mennesker hvor vi kan utforske den indre verden sammen. I terapi kan man sortere tanker og få økt forståelse for sine reaksjoner og kroppslige symptomer. Jeg er opptatt av psykodynamisk teori, som blant annet handler om å utforske hvordan mennesker har en tendens til å repetere mønster fra barndom i voksen alder. I mitt terapeutiske arbeid benytter jeg en kombinasjon av perspektiver og metoder for å tilpasse behandlingen til den enkelte.

camilla-melin-psykolog-bw-profile

fabiana franco

Psykolog

fabiana-franco-psykolog-solapsykologene

Jeg er utdannet psykolog fra Universidade de São Paulo (Brasil). I 2003 flyttet jeg til Barcelona. Der tok jeg en Mastergrad i Analytisk Psykologi (Universitat Ramón Llull), samt etterutdanning i parterapi (Universitat de Girona) og påfølgende videreutdanning i seksualterapi (Universitat de Barcelona).

Jeg har mange års erfaring både i offentlig psykisk helsevern og i privatpraksis. Jeg har en bred behandlingserfaring med individualterapi, parterapi, seksualterapi og foreldreveiledning (COS sertifisert i 2019).

Det kan være både krevende og utfordrende å gå inn i en terapeutisk prosess og derfor ønsker jeg å tilby et samtalerom preget av respekt, forståelse, varm, trygghet og empati. Jeg er opptatt av å relatere meg til deg og vise ordentlig interesse i situasjonen du befinner deg i.

Jeg har tro på at terapi er et møtepunkt mellom to mennesker med et felles mål. Gjennom aktivt samarbeid og benyttelse av ulike metoder kan vi sammen utforske ditt sanne “jeg” så du kan bli bedre kjent med deg selv og oppnå en bredere forståelse av «hvorfor skjer dette med meg?».

Mitt menneskesyn tar utgangspunkt i at alle er verdifulle, unike og har evne og rett til å finne sin egen vei. Alle har potensiale for konstruktiv forandring og personlig utvikling mot et fullverdig liv.

Jeg har erfaring med behandling av plager som, angst, depresjon, utbrenthet, stresshåndtering, selvskading, samlivsvansker, relasjonsvansker, ensomhet, selvbildeproblematikk, trauma, livskrise, eksistensielle tema, identitetsutfordringer, seksuelle vansker (nedsatt lyst, orgasmeproblemer, ereksjonsproblemer, tidlig utløsning, osv.) og utfordringer relatert med å være foreldre.

fabiana-franco-psykolog-solapsykologene

Sunniva Olivia Rørvik Sandblost

Psykolog

- i permisjon -

sunniva-olivia-rørvik-psykolog-solapsykologene

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Jeg har erfaring fra privatpraksis, bedriftshelsetjeneste samt flere års arbeid i spesialisthelsetjenesten innen rus- og avhengighetsproblematikk.

Jeg ønsker å tilby et samtalerom preget av aksept, varme, aktivt samarbeid og trygghet.  Som terapeut har jeg tro på at det kan være nyttig å identifisere hvilke forsvarsmekanismer som hindrer oss i å få kontakt med følelser. Mange opplever at symptomer avtar og livskvaliteten øker når man blir mer kjent med og mer aksepterende ovenfor disse underliggende følelsene. I en terapiprosess kan man oppnå å forstå mer av egne mønstre og barrierer, få hjelp til å bryte dem og bli mer tilfreds i eget liv. Jeg er også opptatt av å understøtte prosesser som hjelper den enkelte til en mer vennlig dialog med seg selv. Jeg har erfaring med behandling av plager som depresjon, angst, psykosomatiske symptomer, indre uro, avhengighet, selvbildeproblematikk, relasjonsvansker, samlivsvansker og stresshåndtering.

Jeg er videreutdannet i ISTDP, som er en intensiv korttids psykodynamisk metode. Denne metoden er egnet i behandlingen av et bredt spekter av psykiske vansker. Jeg har en særskilt interesse for psykodynamisk teori og har en videreutdanning i mentaliseringsbasert gruppeterapi. Jeg er sertifisert parkursholder ved Modum bad og i Buffer-kurs for par. Jeg er for tiden under spesialisering i klinisk voksenpsykologi ved Institutt for Aktiv Psykoterapi. I det kliniske arbeidet er jeg opptatt av å benytte ulike metoder og tilpasse terapeutisk tilnærming til den enkelte klient.

sunniva-olivia-rørvik-psykolog-solapsykologene

Ingri Bru Grødem

Psykolog

Ingri-Bru-Grødem-sola-psykologene

Psykologutdannelsen har jeg tatt gjennom studier ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og University of New Brunswick i Canada.

Jeg tilbyr gjerne samtaler med barn, ungdommer, familier og voksne. Gjennom arbeid ved Familiesenteret i Stavanger har jeg erfaring med å møte barn og familier. Når både små og store møtes til samtale er jeg opptatt av at alle stemmer skal bli hørt, og jeg opplever at det da er nyttig at vi jobber kreativt og lekent for å ufarliggjøre det å snakke om problemet. Jeg har også et hjerte for ungdommer. I stilling jeg har i PPT for videregående møter jeg ungdommer med et stort spekter av utfordringer.

To års erfaring som psykolog i NAV har gitt meg mange møter med mennesker som står i jobbrelaterte og livfaserelaterte utfordringer. Det kan kjennes overveldende når en opplever å ha utfordringer som påvirker jobbmuligheter og identitet.

Vi opplever alle at livet innimellom er tøft. Iblant fordi situasjonen, omgivelsene eller relasjoner er krevende, ofte også fordi vi bærer med oss erfaringer som gjør oss sårbare. Når vi sammen prøver å sette ord på og forstå det vonde og vanskelige, blir løsningen lettere å se, og det vanskelige lettere å tåle. Meningsfull terapi er derfor avhengig av en god og trygg relasjon. Det er viktig for meg at du opplever deg akseptert og respektert. Jeg har et genuint ønske om å hjelpe, og er en aktiv terapeut, særlig inspirert av narrative, eksistensielle, og emosjonsfokuserte tilnærminger.

Jeg er i gang med et spesialiseringsløp. For tiden tar jeg en årsenhet i gruppeterapi, og jeg gleder meg til å snart også tilby denne terapiformen.

Ingri-Bru-Grødem-sola-psykologene

Peter Strassegger

Psykolog

eter-Strassegge-sola-psykologene

Jeg ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2012. Jeg har jobbet i flere år i spesialisthelsetjenesten, og har erfaring med utredning og behandling av ulike typer psykiske vansker, relasjonelle problemer, selvfølelsesvansker, indre konflikter, sorg, livsbelastninger, utbrenthet, traumer, angst og depresjon, rusavhengighet, personlighetsproblematikk, eksistensielle problemer, samt medfødte og tidlig ervervede funksjonsvansker.

Jeg jobber mest med psykodynamisk orientert terapi og kontroll- mestringsteori, og ønsker at terapirommet skal være et sted for utforsking, støtte og aksept. Alle mennesker bærer på utfordringer i livet, noen ganger kan det være vanskelig å gå med dette alene. Da kan det være godt å sette ord på ting, og se om det man sier om seg selv stemmer, og om de «indre sannhetene» man har skapt om seg selv og andre gjennom livet er riktige, eller om det er noe her som lar seg endre. Psykoterapi kan være til hjelp for å få mer innsikt i seg selv, og komme seg videre og få det bedre i livet sitt. Jeg er opptatt av at terapi skal være et samarbeid, og at vi sammen finner ut hva som kan være riktig behandling.

Jeg holder på med spesialisering i klinisk voksenpsykologi ved Norsk Psykologforening. Jeg tilbyr både korttids- og langtidsterapier.

 

eter-Strassegge-sola-psykologene

psykiater

PETROS DROSOS

Psykiater

petros-droso-solapsykologene

Jeg er utdannet lege (cand.med) fra Universitetet i Patras, Hellas. Jeg har gjennomført turnustjeneste og spesialisering i psykiatri ved Stavanger Universitetssjukehus. I flere år har jeg jobbet i offentlig psykisk helsevern og har fortsatt min hovedstilling som overlege på Sandnes DPS. Videre har jeg erfaring innenfor akuttpsykiatri, alderspsykiatri samt erfaring med utredning, behandling og oppfølging av en rekke psykiske lidelser, slik som angsttilstander, depresjon, bipolar lidelse, psykoser m.m. Mitt prinsipp er «minst mulig medisiner», og jeg er opptatt av at det gjøres en grundig vurdering av den aktuelle psykiske lidelsen før forskrivning av resept.

Jeg er utdannet innenfor kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, og er  godkjent veileder i kognitiv terapi.  Leger, psykologer og fagpersoner fra andre yrkesgrupper som utdanner seg til å bli terapeuter i kognitiv terapi, kan få veiledning hos meg.

Jeg tilbyr også undervisning i forskjellige emner innenfor psykiatri, blant annet om kognitiv terapi, psykofarmakologi, schizofreni og behandlingsretningslinjer, psykisk helsevernlov, suicidalitet m.m.

Se psykiater-drosos.com for mer informasjon.

petros-droso-solapsykologene

VANLIGE SPØRSMÅL

Bruk vår online booking eller ta direkte kontakt med ønsket behandler for timeavtale. Du må være over 18 år for å bestille time. Dersom du er yngre, må foresatte bestille for deg.

Nei, vi har kort ventetid og du kan bestille time uten å måtte ha henvisning via din fastlege.

Solapsykologene tilbyr også psykologkonsultasjoner over video. Vi benytter videoprogrammet Confrere.

Programmet er ende-til-ende-kryptert.

Det betyr at ingen kan se hva som skjer inne i samtalen. Du identifiserer deg med BankID før videosamtalen starter. Med Confrere trenger du ikke laste ned noe program, trenger ikke registrere deg, og du skal ikke benytte en funksjon slik som “legg til som venn”. Du får tilsendt en link på sms/epost og du åpner denne i din vanlige nettleser. Løsningen kan brukes både på smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

Det blir stadig mer populært med psykologtimer over nett, og forskning viser at e-terapi gir like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

Når du er fremme ved Soltunveien 1 på Sola, er vi godt skiltet både utenfor bygget og opp til 2. etasje. Her finner du et rolig og koselig venterom hvor du kan sitte frem til vi kommer og henter deg. På dagtid kan du benytte inngangen ved SR-bank på framsiden av bygget. Dersom du har time etter kl 16:00 benytter du inngangen på baksiden av bygget.

Etter at du har vært til behandling, mottar du en sms med en link til betalingsordning hvor du kan utføre betalingen med både Vipps eller bankkort. Dersom du ikke betaler innen 48 timer, vil det automatisk bli sendt ut en faktura via e-post.

Se også link: Hvordan betale med MediPay

Du kan også betale på betalingsterminalen hos oss like etter timen.

Vi jobber alle som helprivate psykologer og har ikke statlig refusjonsordning. Det vil si at du ikke får behandlingen dekket via ditt frikort. Dersom du har helseforsikring via arbeidsstedet ditt, er det imidlertid stor sannsynlighet for at du kan få behandlingsperioden hos oss dekket.

Timen må avbestilles senest 48 timer før oppsatt time. Avbestilling etter dette vil bli belastet i sin helhet uansett årsak.

Mange som kommer har ikke alvorlige psykiske vansker, men strever med noe i livet sitt knyttet til for eksempel en vanskelig livshendelse, samlivsproblemer eller selvbilde. Noen ønsker også hjelp til å komme seg gjennom en vanskelig fase eller overgang i livet og ønsker en aktiv samtalepartner til støtte og veiledning.

Psykologer er lovpålagt taushetsplikt. I noen situasjoner har vi likevel opplysningsplikt. Du finner mer informasjon om dette i Helsepersonelloven.

Grunnutdanningen er ulik. En psykolog har en 6-årig psykologutdanning mens en psykiater har en 6-årig legeutdanning og en videreutdanning i psykiatri. Kun psykiateren kan foreskrive medisiner og sykemelde.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med alle behandlerne pr mail, sms eller telefon for det du ellers måtte lure på. Vi svarer deg så snart vi har anledning.

Bruk vår online booking eller ta direkte kontakt med ønsket behandler for timeavtale. Du må være over 18 år for å bestille time. Dersom du er yngre, må foresatte bestille for deg.

Nei, vi har kort ventetid og du kan bestille time uten å måtte ha henvisning via din fastlege.

Solapsykologene tilbyr også psykologkonsultasjoner over video. Vi benytter videoprogrammet Confrere.

Programmet er ende-til-ende-kryptert.

Det betyr at ingen kan se hva som skjer inne i samtalen. Du identifiserer deg med BankID før videosamtalen starter. Med Confrere trenger du ikke laste ned noe program, trenger ikke registrere deg, og du skal ikke benytte en funksjon slik som “legg til som venn”. Du får tilsendt en link på sms/epost og du åpner denne i din vanlige nettleser. Løsningen kan brukes både på smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

Det blir stadig mer populært med psykologtimer over nett, og forskning viser at e-terapi gir like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

Når du er fremme ved Soltunveien 1 på Sola, er vi godt skiltet både utenfor bygget og opp til 2. etasje. Her finner du et rolig og koselig venterom hvor du kan sitte frem til vi kommer og henter deg. På dagtid kan du benytte inngangen ved SR-bank på framsiden av bygget. Dersom du har time etter kl 16:00 benytter du inngangen på baksiden av bygget.

Etter at du har vært til behandling, mottar du en sms med en link til betalingsordning hvor du kan utføre betalingen med både Vipps eller bankkort. Dersom du ikke betaler innen 48 timer, vil det automatisk bli sendt ut en faktura via e-post.

Se også link: Hvordan betale med MediPay

Du kan også betale på betalingsterminalen hos oss like etter timen.

Vi jobber alle som helprivate psykologer og har ikke statlig refusjonsordning. Det vil si at du ikke får behandlingen dekket via ditt frikort. Dersom du har helseforsikring via arbeidsstedet ditt, er det imidlertid stor sannsynlighet for at du kan få behandlingsperioden hos oss dekket.

Timen må avbestilles senest 48 timer før oppsatt time. Avbestilling etter dette vil bli belastet i sin helhet uansett årsak.

Mange som kommer har ikke alvorlige psykiske vansker, men strever med noe i livet sitt knyttet til for eksempel en vanskelig livshendelse, samlivsproblemer eller selvbilde. Noen ønsker også hjelp til å komme seg gjennom en vanskelig fase eller overgang i livet og ønsker en aktiv samtalepartner til støtte og veiledning.

Psykologer er lovpålagt taushetsplikt. I noen situasjoner har vi likevel opplysningsplikt. Du finner mer informasjon om dette i Helsepersonelloven.

Grunnutdanningen er ulik. En psykolog har en 6-årig psykologutdanning mens en psykiater har en 6-årig legeutdanning og en videreutdanning i psykiatri. Kun psykiateren kan foreskrive medisiner og sykemelde.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med alle behandlerne pr mail, sms eller telefon for det du ellers måtte lure på. Vi svarer deg så snart vi har anledning.

KONTAKT

KONTAKTSKJEMA

Daring greatly means the courage
To be vulnerable
It means to show up and be seen
To ask for what you need
To talk about how you’re feeling
To have the hard conversations

-Brene Brown