OM OSS

Vi er psykologer som tilbyr tjenester som individualterapi, parterapi, familieterapi og foreldreveiledning.

Mange som kommer hit, bærer på vanskelige indre konflikter og trenger hjelp til å sortere og finne en vei gjennom det vanskelige. Vi ønsker at hver og en skal bli møtt med åpenhet, forståelse, aksept og faglighet, slik at du kan kjenne deg trygg på å utforske det som du kommer med. Gjennom samtaleterapi kan man oppnå å få det bedre med seg selv og sammen med andre.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for time. Vi er alle medlemmer i Norsk Psykologforening.

TJENESTER & PRISER

PSYKOLOG

Individualterapi

Alle behandlere tilbyr individualterapi og har bred erfaring med ulike problemstillinger. Vi har imidlertid ulike spesialiteter og noen forskjeller i faglig forankring.

Felles for oss er at vi alle jobber såkalt integrativt, hvor vi benytter flere metoder i samme sak. Vi tilpasser tilnærming i samarbeid med deg. I første time kartlegger vi problemet du kommer med, etablerer hva som skal være målet og hvordan det felles prosjektet skal se ut.

Noen av metodene som benyttes er mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, humanistisk terapi, psykodynamisk terapi og intensiv kortidspsykodynamisk terapi (ISTDP).

Les terapeutenes individuelle profiler for utdypende informasjon om faglig forankring.

Du kan selv velge varighet på individualtimen, enten 45 minutt eller 90 minutt.

1410,- / 45 minutter         

1525,- / 45 minutter (ettermiddag/helg)

2245,- / 90 minutter

2375,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Parterapi

Alle par har sine utfordringer og det er vanlig at det oppstår konflikter. Noen ganger kan konfliktene bli fastlåste og vanskelige å komme ut av.

Det kan da være hjelpsomt å snakke med en objektiv part for å få hjelp til å komme videre. Begge parter vil få anledning til å sette ord på sine opplevelser. Mange trenger hjelp til å tydeliggjøre sine behov og klargjøre hva man trenger for å få det bedre. I en parterapi vil man få økt forståelse for hva det er som opprettholder problemene og hjelp til å se hvordan konfliktdansen kan brytes.

Terapeuten kan legge til rette for en konstruktiv samtale hvor nye emosjonelle erfaringer kan oppstå og en ny historie om den andre kan komme til syne.

Du kan selv velge varighet på parterapitimen, enten 75 minutt eller 90 minutt.

2560,- / 75 minutter

2715,- / 75 minutter (ettermiddag/helg)

2770,- / 90 minutter

2925,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Familiesamtale

I en familiesamtale kan dere søke løsninger på problemer som du har sammen med dem som er viktigst for deg. I en familie påvirkes vi gjensidig av hverandre og mange vansker oppstår i samspillet.

I terapi kan man få hjelp til å forstå familiemedlemmene sine bedre og utforske dynamikker som opprettholder vanskene. Alle stemmer er viktige og skal bli hørt. Noen oppsøker familieterapi i sårbare livsoverganger. Noen ønsker samtaler for eksempel i forbindelse med at et familiemedlem er rammet av langvarig sykdom eller at det er rusmisbruk i familien. Andre oppsøker familieterapi i forbindelse med dødsfall og sorgbearbeiding, skilsmisse eller søskenkonflikt.

Familiesamtaler kan, dersom partene aktivt engasjerer seg, styrke familien som enhet.

2770,- / 90 minutter

2925,- / 90 minutter (ettermiddag/helg)

Foreldreveiledning

Samspillet mellom foreldre og barn kan by på utfordringer. Veiledning kan da være nyttig for å håndtere utfordringene på en god måte.

I foreldreveiledning tar vi ofte utgangspunkt i følelser; hvordan forstå dem, regulere og håndtere dem i møte med barna. Vi vet at barn som får hjelp til å identifisere følelsene, og som får hjelp til å uttrykke dem og forstå dem, vil ha mer styrke til å håndtere livet senere.

Du kan bestille denne tjenesten enten som individualterapi eller som parterapi.

Seksualterapi

I sexologi er man opptatt av å ta hensyn til den enkelte gjennom et psykologisk helhetlig perspektiv. Seksuell problematikk er i mange tilfeller et uttrykk for vansker som man ikke får formidlet på en mer direkte måte.

Det er viktig å lytte til de ulike symptomene for så å prøve å løse opp i underliggende psykologiske knuter. Terapeuten kan hjelpe deg å forstå ditt seksuelle problem på en ny måte, og slik kan du finne nye løsninger på det du strever med.

Du kan bestille denne tjenesten enten som individualterapi eller som parterapi.

Terapeut som tilbyr dette: Fabiana Franco

UTREDNING

Noen klienter har spørsmål eller mistanke om konkrete diagnoser og ønsker å utredes for dette.

Eksempler på diagnoser kan være ADHD, bipolar lidelse eller personlighetsforstyrrelser. Selve utredningen består av individualsamtaler med klienten hvor kliniske utredningsverktøy benyttes (som oftest spørreskjema). I noen tilfeller vil det være aktuelt å innhente informasjon fra pårørende.

Avslutningsvis gjøres etterarbeid hvor resultatene sammenfattes i en rapport. Vi har kompetanse på utredning av psykiske lidelser slik som angst, depresjon, ADHD, ruslidelser og personlighetsforstyrrelser.

ADHD-utredninger

Mange ønsker en spesifikk ADHD-utredning, og lurer på hva en slik utredning innebærer.

En ADHD-utredning er ganske tid- og kostnadskrevende. Vi pleier å beregne mellom 10-15 timers arbeid fordelt over noen måneder, noen ganger mer. Det kommer egentlig helt an på saken. Det er greit å planlegge litt i forbindelse med en slik utredning. Vi følger de nasjonal faglige retningslinjene for ADHD-utredning (Helsedirektoratet). En utredning forutsetter rusfrihet. 

Før du setter i gang, bør du ta kontakt med din fastlege og be om en «somatisk undersøkelse» i forbindelse med at du skal ta en ADHD-utredning. Dette for at fastlegen allerede før oppstart av utredningen skal utelukke somatiske forhold som kan henge sammen med symptomer på ADHD. Si til fastlegen at en psykiater hos Solapsykologene vil bli involvert i utredningen, og ta gjerne resultatene med til første time.

Det vi så må gjøre i løpet av utredning er å kartlegge symptomene dine nå i dag, og i hvilken grad og på hvilken måte de påvirker din fungering i hverdagen. Så må vi kartlegge utviklingen din, altså hvordan dette var i barneåra mellom 0-12 år. ADHD/ADD klassifiseres som en utviklingsforstyrrelse, og vi må påvise at de samme symptomene var til stede i barnealderen, og vi må se på hvilken måte de påvirket deg da. Her trenger vi at du innhenter nedtegnede opplysninger som finnes om deg (for eksempel rapporter/uttalelser eller journal fra skole, fastlege, PPT, BUP eller evt. andre instanser du har vært i kontakt med) i forkant av utredningen.

Vi trenger også å snakke med noen som kjente deg godt som barn. Dette kaller vi komparentopplysninger, og er som regel foreldre, nære venner av familien, lærere eller andre som kjente deg godt og kan ha sett de vanskene du hadde som barn.

Så må vi gå gjennom en del andre kartleggingsverktøy sammen med deg for å utelukke at dine vansker ikke skyldes andre forhold og eller vansker (veldig mange psykiske belastningene medfører nedsatt konsentrasjonsvansker, uro o.l. som vi finner hos ADHD).

Noen ganger må vi gå videre og utrede andre tilstander nærmere, og se om de utelukker en ADHD, eller om det er såkalte komorbide tilstander som opptrer samtidig med ADHD. Noen ganger trenger vi også å snakke med andre som kjenner deg, og som kan gi utfyllende informasjon om hvordan du fungerer og har det i dag.

Alle utredninger vil bli drøftet internt hos oss i et tverrfaglig diagnostisk team bestående av psykiater, psykolog og psykologspesialist.

Det er også viktig å understreke at en ADHD-utredning ikke alltid ender med en ADHD-diagnose. Noen ganger ender det med en annen diagnose, andre ganger klarer vi ikke å konkludere. Så det er viktig at du er sikker på at du vil bruke både tid og penger på en slik utredning.

Ta kontakt dersom du ønsker en slik utredning, så finner vi et tidspunkt som passer.

Psykologer som tilbyr dette: Camilla Melin.

Psykiatere som tilbyr dette: Petros Drosos og Theodora Apostolaki.

2040,- /45 minutter psykiater

1765,- /45 minutter psykolog

2610,- /45 minutter (helg/helligdag)

8000,- for etterarbeid og ferdigstillelse av rapport

Telefonkonsultasjon

470,- per påbegynte 15 min

Skriftlig arbeid

Skriftlige uttalelser, rapporter og lignende, faktureres 910,- per påbegynte 30 min.

Prisliste revidert 15.01.2024

Psykiater

Individualterapi

1515,- /45 minutter

PARTERAPI

2450,- /75 minutter

2650,- /90 minutter

KONSULTASJON OVER TELEFON/E-MAIL

475,- per påbegynte 15 min

OPPRETTELSE/FORNYELSE AV RESEPTER

315,-

Prisliste revidert 15.01.2024

Even in the chaos-
Don’t forget to kiss.

-Tess Guinery

PSYKOLOGER

camilla melin

Psykologspesialist og Daglig leder

camilla-melin-psykolog-bw-profile

Jeg er eier og partner i Solapsykologene, og har etablert et team av likesinnede klinikere for å tilby et integrert behandlingstilbud, inkludert medisinsk behandling og psykoterapi for behandling av psykiske lidelser. Som kliniker, jobber jeg for å sammen med klienten skape et personlig forhold basert på respekt og individuell tilnærming med hver enkelt klient.

Som psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi, og med erfaring fra både offentlig og privat sektor, er jeg godt bevandret i evidens-basert behandling. Jeg har også innhentet dypere kunnskap innen psykodynamisk psykoterapi, og mener bestemt at psykoterapi er en integrert del av personlig utvikling og healing for mange.

Jeg begynte mine psykologi studier ved Bond University, Australia, og fullførte en Bachelor in Social Science (Psychology). Jeg fortsatte, og fullførte så Postgraduate Diploma in Professional Psychology og Master of Psychology (Clinical). Jeg har tilleggsutdannelse fra Insititutt for Mentalisering, med sertifisering som individual- og gruppeterapeut. Videre, er jeg sertifisert kursleder i Bufferkurs for par, og i Circle of Security (COS), som foreldreveileder. De siste tre årene har jeg fokusert på og deltatt i core training i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), og er nå sertifisert som ISTDP terapeut ved ISTDP Instituttet (eller the ISTDP Institute). The ISTDP Institute er etablert av Jon Frederickson, som er en av verdens ledende innen feltet. Jeg har de siste årene blitt særlig bevisst den uatskillelige forbindelsen mellom kropp og sinn. Det er tydelig for meg at for å kunne gi en effektiv og fullstendig behandling, er det viktig å forstå deres fysiske, emosjonelle, sosiale og spirituelle behov.

Jeg tilbyr behandling for symptomer og problemer som blant annet nedstemthet/depresjon, stress/angst, utbrenthet, psykosomatiske tilstander, selvskading, rusavhengighet, selvbildeproblematikk, ensomhet, traumer, og relasjons-vansker. I tillegg utreder jeg for flere tilstander, som blant annet PTSD og ADHD.
Jeg tilbyr også veiledning til psykologer.

På fritiden tilbringer jeg tiden med min kjære mann og to sønner, og trener unghesten min med fokus på relasjonell horsemanship, og mot western ridning.

camilla-melin-psykolog-bw-profile

Peter Strassegger

Psykolog og Partner

eter-Strassegge-sola-psykologene

Jeg ble utdannet psykolog ved universitetet  Oslo i 2012, og har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten. Jeg har erfaring med behandling av psykiske vansker som angst, depresjon, tvang og PTSD/traumer; i tillegg har jeg jobbet mye med relasjonelle problemer, selvfølelsesvansker, ensomhet, utbrenthet, sinnemestring, indre konflikter, sorg, rusavhengighet, personlighetsproblematikk, og eksistensielle problemer. Jeg har også erfaring med funksjonsvansker knyttet til kognitive evner og autisme/Aspergers syndrom.

Jeg jobber mest med psykodynamisk orientert terapi og kontroll- mestringsteori, og ønsker at terapirommet skal være et sted for medmenneskelighet, der utforsking, nysgjerrighet, støtte og aksept er en naturlig del av det å komme seg videre. Alle mennesker bærer på utfordringer i livet, noen ganger kan det være vanskelig å gå med dette alene. Da kan det være godt å sette ord på ting, og se om det man sier om seg selv stemmer, om de «indre sannhetene» man har skapt om seg selv og andre gjennom livet er riktige, eller om det er noe her som burde endres.

Psykoterapi kan bidra til å få mer innsikt i seg selv, vokse som person, og få det bedre i livet sitt. Jeg ser på terapi som et samarbeid, der vi sammen finner ut hva som kan være riktig behandling for deg.

Jeg tilbyr både korttids- og langtidspsykoterapier, samt behandlingsmetoden EMDR til for eksempel bearbeiding av traumer. Jeg tilbyr også terapeutisk skriving som verktøy. 

eter-Strassegge-sola-psykologene

Ingri Bru Grødem

Psykolog

Ingri-Bru-Grødem-sola-psykologene

I permisjon

Psykologutdannelsen har jeg tatt gjennom studier ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og University of New Brunswick i Canada. Jeg har arbeidserfaring både fra lavterskeltilbud, hos Familiesenteret i Stavanger og PPT for videregående, òg fra spesialisthelsetjenesten. For tiden er hovedbeskjeftigelsen min en fast stilling i barn og ungdomspsykiatrien, BUP.

Hos Solapsykologene tilbyr gjerne samtaler med barn, ungdommer, familier og voksne som ønsker samtaleterapi og ikke har rett på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Når både små og store møtes til samtale er jeg opptatt av at alle stemmer skal bli hørt, og jeg opplever at det da er nyttig at vi jobber kreativt og lekent for å ufarliggjøre det å snakke om problemet. To års erfaring som psykolog i NAV har gitt meg mange møter med mennesker som står i jobbrelaterte og livfaserelaterte utfordringer. Det kan kjennes overveldende når en opplever å ha utfordringer som påvirker jobbmuligheter og identitet.

Vi opplever alle at livet innimellom er tøft. Iblant fordi situasjonen, omgivelsene eller relasjoner er krevende, ofte også fordi vi bærer med oss erfaringer som gjør oss sårbare. Når vi sammen prøver å sette ord på og forstå det vonde og vanskelige, blir løsningen lettere å se, og det vanskelige lettere å tåle. Meningsfull terapi er derfor avhengig av en god og trygg relasjon. Det er viktig for meg at du opplever deg akseptert og respektert. Jeg har et genuint ønske om å hjelpe, og er en aktiv terapeut, særlig inspirert av narrative, eksistensielle, og emosjonsfokuserte tilnærminger.

Jeg er i gang med et spesialiseringsløp. Som en del av dette har jeg tatt IAPs årsenhet i gruppeterapi, og jeg gleder meg til å snart også tilby denne terapiformen.

Ingri-Bru-Grødem-sola-psykologene

May Karin Gismervik

Psykologspesialist

Jeg er utdannet cand. psychol. ved Universitetet i Bergen i 1986, og har vært spesialist siden midten av 90-tallet. Min jobberfaring er innen flere sektorer som blant annet PP-tjeneste, sengepost i psykiatrien, poliklinikk innen psykisk helsevern og lang erfaring innen rus-og avhengighet, TSB.

Jeg foretrekker den dynamiske og analytiske tilnærmingen i mitt faglige arbeid. 

Mitt hovedfokus er i stor grad å lære og bli kjent med den personen som er i behandling hos meg. Hva har skjedd med deg, og hva har du opplevd? Nylig eller for lenge siden?

Symptomene en bærer er oftest mestringsstrategier som var nyttige på et tidspunkt, men uhensiktsmessige i dag. Jeg har tro på at en i terapirommet  kan lindre psykisk smerte gjennom å utforske og reflektere rundt hendelser,  tanker, følelser og atferdsmønstre en har. Trygghet, talefrihet og humor er faktorer og verdier jeg tror på og legger vekt på under samtalebehandlingen. 

Du er hjertelig velkommen.

Susana Nascimento

Psykologspesialist

Jeg ble utdannet psykolog i Portugal i 2001. Siden 2010 har jeg bodd og jobbet i Norge. 

Jeg tok grunnutdanning i psykologi i 3 år og deretter 2 årig studieprogram i kognitiv atferdsterapi (CBT), med praksis på forskjellige avdelinger på universitetssykehuset. Etter dette tok jeg min master i helsepsykologi, og jeg har forsket på livskvalitet.

I Portugal har jeg jobbet med mye forskjellig, blant annet pasienter med kroniske lidelser, ungdommer med utviklingsforstyrrelser og unge voksne analfabeter som ble integrert i arbeidsmarkedet. I Norge har jeg jobbet mest med voksne på DPS, både på sengepost og på poliklinikk. I 2019 ble jeg spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har også jobbet som kommunepsykolog i tre små kommuner. Der var jeg faglig leder for psykisk helsetjeneste, behandlet både voksne og ungdom og veiledet barnehager og skoler.  Fra 2020 til 2024 har jeg jobbet på BUP med utredning og behandling av barn og ungdom, og veiledning av foreldre og skole. Samtidig har jeg tatt fordypningsprogram i barne- og ungdomspsykologi ved RBUP. Jeg er også sertifisert TF-CBT (traumefokusert kognitiv atferdsterapi)  traumeterapeut. 

Jeg tilbyr terapi til voksne, barn og ungdom, samt oppfølging av barn som pårørende og foreldreveiledning. Kognitiv atferdsterapi er min grunnleggende metode i terapi, men jeg har lært praktiske verktøy fra mange andre metoder for å ha et bredere utvalg av teknikker i terapien. Sammen med deg, kan jeg jobbe med forskjellige problemstillinger som blant annet angst, depresjon, traumer, selvreguleringsvansker, relasjonelle vansker og konflikthåndtering. Jeg brenner for at terapien skal være fokusert på livskvalitet og fremme personlig frihet og bedre relasjoner.

PSYKIATERE

PETROS DROSOS

Psykiater og Partner

petros-droso-solapsykologene

Jeg er utdannet lege (cand.med) fra Universitetet i Patras, Hellas. Jeg har gjennomført turnustjeneste og spesialisering i psykiatri ved Stavanger Universitetssjukehus. I flere år har jeg jobbet i offentlig psykisk helsevern og har fortsatt min hovedstilling som overlege på Sandnes DPS. Videre har jeg erfaring innenfor akuttpsykiatri, alderspsykiatri samt erfaring med utredning, behandling og oppfølging av en rekke psykiske lidelser, slik som angsttilstander, depresjon, bipolar lidelse, psykoser m.m. Mitt prinsipp er «minst mulig medisiner», og jeg er opptatt av at det gjøres en grundig vurdering av den aktuelle psykiske lidelsen før forskrivning av resept.

Jeg er utdannet innenfor kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, og er  godkjent veileder i kognitiv terapi.  Leger, psykologer og fagpersoner fra andre yrkesgrupper som utdanner seg til å bli terapeuter i kognitiv terapi, kan få veiledning hos meg.

Jeg tilbyr også undervisning i forskjellige emner innenfor psykiatri, blant annet om kognitiv terapi, psykofarmakologi, schizofreni og behandlingsretningslinjer, psykisk helsevernlov, suicidalitet m.m.

petros-droso-solapsykologene

Theodora Apostolaki

Psykiater

Theodora-Apostolaki-solapyskologene-psykiater-

Jeg er utdannet lege (cand. med) fra Universitet Federico II i Napoli, Italia og utførte min turnustjeneste samt spesialisering i psykiatri på Stavanger Universitetssjukehus.

Jeg har jobbet på forskjellige sengeposter og Poliklinikk i Psykiatrisk Divisjon, SUS, både som lege i spesialisering og som overlege, og jeg har opparbeidet en bred erfaring innenfor akuttpsykiatri og allmennpsykiatri med utredning og behandling av alle typer psykiske lidelser. Jeg driver med utredning av psykiske lidelser og spesielt utredning og medisinering for ADHD, samt behandling for angst og depresjon.

Psykoterapi ligger også innenfor mine interesser og jeg er utdannet kognitiv terapeut.

Theodora-Apostolaki-solapyskologene-psykiater-

VANLIGE SPØRSMÅL

Bruk vår online booking eller ta direkte kontakt med ønsket behandler for timeavtale. Du må være over 18 år for å bestille time. Dersom du er yngre, må foresatte bestille for deg.

Nei, vi har kort ventetid og du kan bestille time uten å måtte ha henvisning via din fastlege.

Solapsykologene tilbyr også psykologkonsultasjoner over video. Vi benytter videoprogrammet Aspit Meet.

Programmet er ende-til-ende-kryptert.

Det betyr at ingen kan se hva som skjer inne i samtalen. Du identifiserer deg med BankID før videosamtalen starter. Med Confrere trenger du ikke laste ned noe program, trenger ikke registrere deg, og du skal ikke benytte en funksjon slik som “legg til som venn”. Du får tilsendt en link på sms/epost og du åpner denne i din vanlige nettleser. Løsningen kan brukes både på smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

Det blir stadig mer populært med psykologtimer over nett, og forskning viser at e-terapi gir like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

Det er gratis parkering på baksiden av Skjoldgården. Fra parkeringsplassen kan du gå inn via inngangsdøren og gå, eller ta heisen opp i 3. etasje. Følg skiltet til venterommet. På venterommet har vi gratis kaffe, her kan du sitte og ta det med ro før vi kommer og henter deg. På dagtid kan du også benytte inngangen via kjøpesenteret på Skjoldgården

Etter at du har vært til behandling, mottar du en sms med en link til betalingsordning hvor du kan utføre betalingen med både Vipps eller bankkort. Dersom du ikke betaler innen 48 timer, vil det automatisk bli sendt ut en faktura via e-post.

Se også link: Hvordan betale med MediPay

Du kan også betale på betalingsterminalen hos oss like etter timen.

Vi jobber alle som helprivate psykologer og har ikke statlig refusjonsordning. Det vil si at du ikke får behandlingen dekket via ditt frikort. Dersom du har helseforsikring via arbeidsstedet ditt, er det imidlertid stor sannsynlighet for at du kan få behandlingsperioden hos oss dekket.

Timen må avbestilles senest 48 timer før oppsatt time. Timeavtaler mandag må avbestilles torsdag. Avbestilling etter dette vil bli belastet i sin helhet uansett årsak.

Mange som kommer har ikke alvorlige psykiske vansker, men strever med noe i livet sitt knyttet til for eksempel en vanskelig livshendelse, samlivsproblemer eller selvbilde. Noen ønsker også hjelp til å komme seg gjennom en vanskelig fase eller overgang i livet og ønsker en aktiv samtalepartner til støtte og veiledning.

Psykologer er lovpålagt taushetsplikt. I noen situasjoner har vi likevel opplysningsplikt. Du finner mer informasjon om dette i Helsepersonelloven.

Grunnutdanningen er ulik. En psykolog har en 6-årig psykologutdanning mens en psykiater har en 6-årig legeutdanning og en videreutdanning i psykiatri. Kun psykiateren kan foreskrive medisiner og sykemelde.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med alle behandlerne pr mail, sms eller telefon for det du ellers måtte lure på. Vi svarer deg så snart vi har anledning.

Bruk vår online booking eller ta direkte kontakt med ønsket behandler for timeavtale. Du må være over 18 år for å bestille time. Dersom du er yngre, må foresatte bestille for deg.

Nei, vi har kort ventetid og du kan bestille time uten å måtte ha henvisning via din fastlege.

Solapsykologene tilbyr også psykologkonsultasjoner over video. Vi benytter videoprogrammet Aspit Meet.

Programmet er ende-til-ende-kryptert.

Det betyr at ingen kan se hva som skjer inne i samtalen. Du identifiserer deg med BankID før videosamtalen starter. Med Confrere trenger du ikke laste ned noe program, trenger ikke registrere deg, og du skal ikke benytte en funksjon slik som “legg til som venn”. Du får tilsendt en link på sms/epost og du åpner denne i din vanlige nettleser. Løsningen kan brukes både på smarttelefon, nettbrett og datamaskin.

Det blir stadig mer populært med psykologtimer over nett, og forskning viser at e-terapi gir like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt.

Det er gratis parkering på baksiden av Skjoldgården. Fra parkeringsplassen kan du gå inn via inngangsdøren og gå, eller ta heisen opp i 3. etasje. Følg skiltet til venterommet. På venterommet har vi gratis kaffe, her kan du sitte og ta det med ro før vi kommer og henter deg. På dagtid kan du også benytte inngangen via kjøpesenteret på Skjoldgården

Etter at du har vært til behandling, mottar du en sms med en link til betalingsordning hvor du kan utføre betalingen med både Vipps eller bankkort. Dersom du ikke betaler innen 48 timer, vil det automatisk bli sendt ut en faktura via e-post.

Se også link: Hvordan betale med MediPay

Du kan også betale på betalingsterminalen hos oss like etter timen.

Vi jobber alle som helprivate psykologer og har ikke statlig refusjonsordning. Det vil si at du ikke får behandlingen dekket via ditt frikort. Dersom du har helseforsikring via arbeidsstedet ditt, er det imidlertid stor sannsynlighet for at du kan få behandlingsperioden hos oss dekket.

Timen må avbestilles senest 48 timer før oppsatt time. Timeavtaler mandag må avbestilles torsdag. Avbestilling etter dette vil bli belastet i sin helhet uansett årsak.

Mange som kommer har ikke alvorlige psykiske vansker, men strever med noe i livet sitt knyttet til for eksempel en vanskelig livshendelse, samlivsproblemer eller selvbilde. Noen ønsker også hjelp til å komme seg gjennom en vanskelig fase eller overgang i livet og ønsker en aktiv samtalepartner til støtte og veiledning.

Psykologer er lovpålagt taushetsplikt. I noen situasjoner har vi likevel opplysningsplikt. Du finner mer informasjon om dette i Helsepersonelloven.

Grunnutdanningen er ulik. En psykolog har en 6-årig psykologutdanning mens en psykiater har en 6-årig legeutdanning og en videreutdanning i psykiatri. Kun psykiateren kan foreskrive medisiner og sykemelde.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med alle behandlerne pr mail, sms eller telefon for det du ellers måtte lure på. Vi svarer deg så snart vi har anledning.

Faglig

Sjekk ut våre innlegg, artikler og intervjuer om psykisk helse og psykologi!

KONTAKT

VED BEHOV FOR AKUTT HELSEHJELP

Vi er ingen akutt helseinstans. Dersom du trenger akutt helsehjelp, ring din fastlege eller legevakt (telefon: 116 117), eller ta kontakt med Akutt ambulant team ved Stavanger Universitetssykehus (telefon: 91651005). Dersom du er i en nødsituasjon, ring medisinsk nødnummer 113.

KONTAKTSKJEMA

Daring greatly means the courage
To be vulnerable
It means to show up and be seen
To ask for what you need
To talk about how you’re feeling
To have the hard conversations

-Brene Brown