Våre spesialområder

Solapsykologene sitt arbeid er hovedsakelig med unge og voksne og vi har god kompetanse og lang erfaring innen det kliniske feltet, inkludert rus- og avhengighetsproblemer.
–  Samtaleterapi
–  Walk and talk

We are invited simply to become human
which means growing through our mistakes
learning by trial and error,
being redeemed over and over again,
becoming ourselves, scars and all.
It means embracing and transforming our shadow side
It means giving up pretending to be good and instead
becoming real

 

Walter Wink

Soltunvegen 1
Postboks 86
4097 Sola
post@solapsykologene.no
917 33 488

psykolog

Om solapsykologene

Livet kan til en hver tid by på utfordringer som påvirker hvordan du har det med deg selv og hvordan du har det sammen med andre. Opplevelsen av å ikke holde ut vanskelige følelser kan få oss til å ty til drastiske virkemidler for å komme oss ut av disse følelsestilstandene.

Vi tilbyr samtaler for voksne og unge voksne som av ulike grunner behøver noen å prate med. Vi er her for deg om du har kommet i en vanskelig livssituasjon eller i en livskrise, hvis du sliter med nedstemthet/tungsinn og depresjon, eller med økende redsel og angst. Vi hjelper deg som føler du sitter fast eller ikke helt vet hvordan du skal komme videre, om du kjenner deg sliten og utbrent, og deg som sliter med vedvarende utmattelse.

Vi kan bidra ved å kunne være åpen og dele følelser, skape mening i motgang. Opplevelsen av å forstå seg selv bedre, å kjenne seg mer robust følelsesmessig, og føle seg mindre sårbar i mellommenneskelige sammenhenger er nødvendig for å tåle motgang, tap, vanskelige følelser og takle konflikt uten å henfalle til destruktiv atferd.

Iblant kan det med samtaler i en stol med en fremmed kjennes vanskelig, og for noen kan det oppleves slik at en tenker bedre når en er i bevegelse og ute i friluft. Vi tilbyr derfor også samtaler ute, “walk and talk”.

Vårt arbeid er hovedsakelig med unge og voksne og vi har god kompetanse og lang erfaring innen det kliniske feltet, inkludert rus- og avhengighetsproblemer.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å kunne starte i behandling hos oss.