PSYKOLOGER - Psykolog Sola, Sandnes, Stavanger

sola-psykologene-ISTDP-Stavanger-sandnes

PSYKOLOGER

camilla melin

Psykologspesialist og Partner

camilla-melin-psykolog-bw-profile

Jeg er partner i Solapsykologene, og vi har brakt sammen et team av klinikere for å tilby en integrert behandling inkludert medisinsk tilbud og samtaleterapi for behandling av psykisk lidelse. Som psykolog, jobber jeg for å etablere et personlig forhold gjennom samarbeid basert på respekt og individuell tilnærming med hver enkelt klient.

Jeg ble spesialist i klinisk voksenpsykologi i november 2019. Jeg er interessert i psykodynamisk psykoterapi, og tror sterkt på at psykoterapi er en integrert del av personlig endring og healing for mange mennesker.  Jeg begynte min utdanning ved Universitetet i Bergen, og fortsatte deretter ved Bond University, Australia hvor jeg fullførte en Bachelor in Social Science (Psychology). Jeg fullførte så Postgraduate Diploma in Professional Psychology og Master of Psychology (Clinical).

Jeg ble bevisst på den uatskillelige forbindelsen mellom sinn og kropp, og innså at for å behandle klientene mine effektivt og fullt, trengte jeg å forstå deres fysiske, emosjonelle og sosiale behov. For å utvikle forståelse for hele mennesket, jobbet jeg med hjemløse og rusavhengige i Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger, deretter i LAR Helse Stavanger, Pedagogisk-psykologisk tjeneste Stavanger (PPT) og Rogaland A-Senter. Jeg har tilleggsutdannelse ved Insititutt for Mentalisering, med sertifisering som individual- og gruppeterapeut. Jeg er sertifisert kursleder i Bufferkurs for par og har COS-sertifisering og erfaring med foreldreveiledning.

Jeg har det siste året fokusert på videreutdanning innen Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), og jobber med symptomer som stress/angst, nedstemthet, psykosomatiske tilstander, selvbildeproblematikk, og relasjons- og samlivsvansker.

camilla-melin-psykolog-bw-profile

fabiana franco

Psykolog og Partner

fabiana-franco-psykolog-solapsykologene

Jeg er utdannet psykolog fra Universidade de São Paulo (Brasil). I 2003 flyttet jeg til Barcelona. Der tok jeg en Mastergrad i Analytisk Psykologi (Universitat Ramón Llull), samt etterutdanning i parterapi (Universitat de Girona) og påfølgende videreutdanning i seksualterapi (Universitat de Barcelona).

Jeg har mange års erfaring både i offentlig psykisk helsevern og i privatpraksis. Jeg har en bred behandlingserfaring med individualterapi, parterapi, seksualterapi og foreldreveiledning (COS sertifisert i 2019).

Det kan være både krevende og utfordrende å gå inn i en terapeutisk prosess og derfor ønsker jeg å tilby et samtalerom preget av respekt, forståelse, varm, trygghet og empati. Jeg er opptatt av å relatere meg til deg og vise ordentlig interesse i situasjonen du befinner deg i.

Jeg har tro på at terapi er et møtepunkt mellom to mennesker med et felles mål. Gjennom aktivt samarbeid og benyttelse av ulike metoder kan vi sammen utforske ditt sanne “jeg” så du kan bli bedre kjent med deg selv og oppnå en bredere forståelse av «hvorfor skjer dette med meg?».

Mitt menneskesyn tar utgangspunkt i at alle er verdifulle, unike og har evne og rett til å finne sin egen vei. Alle har potensiale for konstruktiv forandring og personlig utvikling mot et fullverdig liv.

Jeg har erfaring med behandling av plager som, angst, depresjon, utbrenthet, stresshåndtering, selvskading, samlivsvansker, relasjonsvansker, ensomhet, selvbildeproblematikk, trauma, livskrise, eksistensielle tema, identitetsutfordringer, seksuelle vansker (nedsatt lyst, orgasmeproblemer, ereksjonsproblemer, tidlig utløsning, osv.) og utfordringer relatert med å være foreldre.

fabiana-franco-psykolog-solapsykologene

Peter Strassegger

Psykolog og Partner

eter-Strassegge-sola-psykologene

Jeg ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2012. Jeg har jobbet i flere år i spesialisthelsetjenesten, og har erfaring med utredning og behandling av ulike typer psykiske vansker, relasjonelle problemer, selvfølelsesvansker, indre konflikter, sorg, livsbelastninger, utbrenthet, traumer, angst og depresjon, rusavhengighet, personlighetsproblematikk, eksistensielle problemer, samt medfødte og tidlig ervervede funksjonsvansker.

Jeg jobber mest med psykodynamisk orientert terapi og kontroll- mestringsteori, og ønsker at terapirommet skal være et sted for utforsking, støtte og aksept. Alle mennesker bærer på utfordringer i livet, noen ganger kan det være vanskelig å gå med dette alene. Da kan det være godt å sette ord på ting, og se om det man sier om seg selv stemmer, og om de «indre sannhetene» man har skapt om seg selv og andre gjennom livet er riktige, eller om det er noe her som lar seg endre. Psykoterapi kan være til hjelp for å få mer innsikt i seg selv, og komme seg videre og få det bedre i livet sitt. Jeg er opptatt av at terapi skal være et samarbeid, og at vi sammen finner ut hva som kan være riktig behandling.

Jeg holder på med spesialisering i klinisk voksenpsykologi ved Norsk Psykologforening. Jeg tilbyr både korttids- og langtidsterapier.

 

eter-Strassegge-sola-psykologene

Ingri Bru Grødem

Psykolog

Ingri-Bru-Grødem-sola-psykologene

I permisjon

Psykologutdannelsen har jeg tatt gjennom studier ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og University of New Brunswick i Canada.

Jeg tilbyr gjerne samtaler med barn, ungdommer, familier og voksne. Gjennom arbeid ved Familiesenteret i Stavanger har jeg erfaring med å møte barn og familier. Når både små og store møtes til samtale er jeg opptatt av at alle stemmer skal bli hørt, og jeg opplever at det da er nyttig at vi jobber kreativt og lekent for å ufarliggjøre det å snakke om problemet. Jeg har også et hjerte for ungdommer. I stilling jeg har i PPT for videregående møter jeg ungdommer med et stort spekter av utfordringer.

To års erfaring som psykolog i NAV har gitt meg mange møter med mennesker som står i jobbrelaterte og livfaserelaterte utfordringer. Det kan kjennes overveldende når en opplever å ha utfordringer som påvirker jobbmuligheter og identitet.

Vi opplever alle at livet innimellom er tøft. Iblant fordi situasjonen, omgivelsene eller relasjoner er krevende, ofte også fordi vi bærer med oss erfaringer som gjør oss sårbare. Når vi sammen prøver å sette ord på og forstå det vonde og vanskelige, blir løsningen lettere å se, og det vanskelige lettere å tåle. Meningsfull terapi er derfor avhengig av en god og trygg relasjon. Det er viktig for meg at du opplever deg akseptert og respektert. Jeg har et genuint ønske om å hjelpe, og er en aktiv terapeut, særlig inspirert av narrative, eksistensielle, og emosjonsfokuserte tilnærminger.

Jeg er i gang med et spesialiseringsløp. For tiden tar jeg en årsenhet i gruppeterapi, og jeg gleder meg til å snart også tilby denne terapiformen.

Ingri-Bru-Grødem-sola-psykologene

May Karin Gismervik

Psykologspesialist

Jeg er utdannet cand. psychol. ved Universitetet i Bergen i 1986, og har vært spesialist siden midten av 90-tallet. Min jobberfaring er innen flere sektorer som blant annet PP-tjeneste, sengepost i psykiatrien, poliklinikk innen psykisk helsevern og lang erfaring innen rus-og avhengighet, TSB.

Jeg foretrekker den dynamiske og analytiske tilnærmingen i mitt faglige arbeid. 

Mitt hovedfokus er i stor grad å lære og bli kjent med den personen som er i behandling hos meg. Hva har skjedd med deg, og hva har du opplevd? Nylig eller for lenge siden?

Symptomene en bærer er oftest mestringsstrategier som var nyttige på et tidspunkt, men uhensiktsmessige i dag. Jeg har tro på at en i terapirommet  kan lindre psykisk smerte gjennom å utforske og reflektere rundt hendelser,  tanker, følelser og atferdsmønstre en har. Trygghet, talefrihet og humor er faktorer og verdier jeg tror på og legger vekt på under samtalebehandlingen. 

Du er hjertelig velkommen.